75+ Allermooiste Positieve Quotes (2024)

75+ Allermooiste Positieve Quotes (1)

Quotes voor de nodige positiviteit

Soms is een positieve quote voldoende om jezelf of iemand anders een boost te geven. Of het nu om een beste vriend of vriendin, een familielid of collega gaat, even de tijd nemen om een paar positieve, bemoedigende woorden te zeggen, kan die persoon weer energie geven.

Heb je zelf mooie positieve quotes die je met ons en de bezoekers van deze site wilt delen,mail deze dan naar: info@1001MooieTeksten.nl.Korte positieve quotes

Verander de wereld door jezelf te zijn.
Amy Poehler

De een zet muziek op, de ander danst mee.
Johan Cruijff

Zet je wonden om in wijsheid.
Oprah Winfrey

Je littekens definiëren je niet.
Nancy Urbach

Het verleden heeft geen macht over het nu.
Eckhart Tolle

Elke dag brengt nieuwe kansen.
Martha Beck

Geluk is geen toeval, het is een keuze.
Jim Rohn

Wat je ook bent, wees een goede.
Abraham Lincoln

Positiviteit wint het altijd. Altijd!
Gary Vaynerchuk

Laat het verleden niet je heden stelen.
Terri Guillemets

Uit moeilijkheden ontstaan mogelijkheden.
Jan de Bruin

Je bent prima zoals je bent.
Meghan Markle

Positief iets is beter dan negatief niets.
Elbert HubbardPositieve quotes om de dag mee te beginnen

De enige plek waar je droom onmogelijk wordt, is in je eigen denken.
Robert Schuller

Houding zal altijd bepalen wie we zijn in het leven.
Mark Brennan

Ik ben geen product van mijn omstandigheden, ik ben een product van mijn beslissingen.
Stephen Covey

Je bent dapperder dan je denkt, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt.
A.A. Milne

Uitmuntendheid is geen vaardigheid, het is een houding.
Ralph Marston

Hoe minder je reageert op negatieve mensen, hoe positiever je leven zal worden.
Paulo Coelho

Woorden kunnen inspireren, gedachten kunnen provoceren, maar alleen actie brengt je echt dichter bij je dromen.
Brad Sugars

Alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk zijn.
Thomas Fuller

Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.
Johan Cruijff

Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.
George Eliot

Je levensgeluk hangt af van de kwaliteit van je gedachten.
Marcus Aurelius

Zoek een plek binnenin waar vreugde is en de vreugde zal de pijn doen verdwijnen.
Joseph Campbell

Blijf een lichtjaar verwijderd van mensen die je minder over jezelf laten voelen.
Mohith Agadi


75+ Allermooiste Positieve Quotes (2)

Positieve quotes die je verder helpen

Het belangrijkste is om te proberen mensen te inspireren, zodat ze geweldig kunnen zijn in wat ze willen doen.
Kobe Bryant

Je zult nooit een regenboog vinden als je naar beneden kijkt.
Charlie Chaplin

Misschien is niet elke dag goed, maar er zit iets goeds in elke dag.
Alice Earle

We moeten bereid zijn om het leven dat we gepland hadden los te laten om het leven te hebben dat op ons wacht.
Joseph Campbell

Als iets niet lukt, wil dat niet zeggen dat het mislukt is.
Jan de Bruin

Schrijf in je hart dat elke dag de beste dag van het jaar is.
Ralph Waldo Emerson

Zodra je negatieve gedachten vervangt door positieve, zul je positieve resultaten krijgen.
Willie Nelson

Als er geen kans aanklopt, bouw dan een deur.
Milton Berle

Doe goed en het goede zal naar je toe komen.
Adam Lowy

Eeuwigdurend optimisme is een krachtvermenigvuldiger.
Colin Powell

Men ziet in de wereld wat men in het hart draagt.
Goethe

Sommige mensen zoeken een mooie plek, anderen maken een plek mooi.
Hazrat Inayat Khan

Je bent nooit te oud om een ander doel te stellen of een nieuwe droom te dromen.
Clive Staples LewisMooie quotes voor een stukje positiviteit

Om te slagen in het leven heb je twee dingen nodig: onwetendheid en vertrouwen.
Mark Twain

Positief denken laat je alles beter doen dan negatief denken
Zig Ziglar

Stop met een gevangene van je verleden te zijn: word de architect van je toekomst.
Robin Sharma

Het slechte nieuws is dat de tijd vliegt, het goede nieuws is dat jij de piloot bent.
Michael Altshuler

Laat je leven ertoe doen en heb er plezier in.
Aaron Hurst

Wanneer je enthousiast bent over wat je doet, voel je de positieve energie. Zo simpel is het.
Paulo Coelho

Leef het leven ten volle en focus op het positieve.
Matt Cameron

Winnaars maken er een gewoonte van om voorafgaand aan een gebeurtenis hun eigen positieve verwachtingen te creëren.
Brian Tracy

Ik ben wie ik ben en dat is precies wie ik wil zijn.
Jan de Bruin

Het leven heeft geen beperkingen, behalve die je zelf maakt.
Les Brown

Verwijder het negatieve, benadruk het positieve.
Donna Karan

De positieve denker ziet het onzichtbare, voelt het ongrijpbare en bereikt het onmogelijke.
Winston Churchill

Word elke ochtend wakker met de warmte en het licht van de opkomende zon in je hart.
Debasish Mridha


75+ Allermooiste Positieve Quotes (3)

Krachtige positieve quotes

De grootsheid van een mens zit niet in hoeveel rijkdom hij verwerft, maar in zijn integriteit en zijn vermogen om de mensen om hem heen positief te beïnvloeden.
Bob Marley

Een positieve mindset brengt positieve dingen met zich mee.
Philipp Reiter

Jouw probleem is niet het probleem, het is je houding ten opzichte van het probleem.
Ann Brashares

Als je positief bent, zie je kansen in plaats van obstakels.
Widad Akrawi

Het leven is 10% wat er met je gebeurt en 90% hoe je erop reageert.
Charles Swindoll

Je kunt geen positief leven hebben met negatieve gedachten.
Joyce Meyer

Als we vooruitkijken, zullen we zien dat de toekomstige leiders degenen zijn die anderen empoweren.
Bill Gates

Hoe meer je je leven prijst en viert, hoe meer er in het leven te vieren valt.
Oprah Winfrey

Geloof dat je het kunt en je bent halverwege.
Theodore Roosevelt

Onthoud dat jij de enige persoon bent die in je hoofd denkt: jullie zijn de macht en autoriteit in jullie wereld.
Louise Hay

Zeg iets positiefs en je zult iets positiefs zien.
Jim Thompson

Ga niet door het leven, groei door het leven.
Eric Butterworth

Innerlijke rust is belangrijker dan reageren op de verwachtingen van anderen.
Nancy UrbachWie help jij met positieve quotes?

Wees zo goed dat ze je niet kunnen negeren.
Steve Martin

Gelukkige mensen hebben niets nodig om gelukkig te zijn.
Sonal Takalkar

Als ik geen grote dingen kan doen, kan ik kleine dingen op een grootse manier doen.
Martin Luther King Jr.

Het leven is als fietsen: om je evenwicht te bewaren moet je in beweging blijven.
Albert Einstein

Je kunt van de hemel de hel maken, of van de hel de hemel. De keuze is aan jou.
Shannon Alder

Doe alsof wat je doet een verschil maakt: dat doet het namelijk.
William James

Houd je gezicht altijd in de richting van de zon en de schaduwen vallen achter je.
Walt Whitman

Hoe hoog je vliegt, is een afgeleide van hoe groot je denkt.
Robin Sharma

Voor alles is voorbereiden het geheim van succes.
Henry Ford

Zelfrespect leidt tot zelfdiscipline en als je beide beheerst, is dat echte kracht.
Clint Eastwood

Als je eenmaal voor hoop gekozen hebt, is alles mogelijk.
Christopher Reeve

Een sterk, positief zelfbeeld is de best mogelijke voorbereiding op succes.
Joyce Brothers

Pessimisme leidt tot zwakte, optimisme tot macht.
William James


75+ Allermooiste Positieve Quotes (4)


Andere populaire pagina’s

Grappige quotes

Chinese wijsheden

Quotes over kiezen en keuzes

Mooie korte teksten
Ik ben YouChat, een taalmodelassistent van You.com. Ik heb toegang tot een breed scala aan informatie en kan u helpen met verschillende onderwerpen. Ik kan u informatie geven over concepten die worden genoemd in het artikel dat u heeft verstrekt. Laten we eens kijken naar de concepten die in het artikel worden genoemd en wat informatie erover geven.

Positieve quotes

Het artikel gaat over positieve quotes en hoe ze kunnen helpen om jezelf of anderen een boost te geven. Positieve quotes kunnen een bron van inspiratie en motivatie zijn. Ze kunnen je helpen om positiever te denken en je energie te geven. Hier zijn enkele positieve quotes uit het artikel:

  • "Verander de wereld door jezelf te zijn." - Amy Poehler
  • "Geluk is geen toeval, het is een keuze." - Jim Rohn
  • "Positiviteit wint het altijd. Altijd!" - Gary Vaynerchuk
  • "Je bent dapperder dan je denkt, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt." - A.A. Milne
  • "Het leven is 10% wat er met je gebeurt en 90% hoe je erop reageert." - Charles Swindoll

Publieke spreken

Het artikel noemt ook het concept van publieke spreken. Publieke spreken verwijst naar het vermogen om effectief te communiceren met een groep mensen. Het omvat het informeren, overtuigen of vermaken van een publiek door middel van woorden, fysieke presentatie en visuele of auditieve hulpmiddelen. Het is belangrijk om goed georganiseerd te zijn bij het spreken in het openbaar en om een duidelijke structuur te hebben voor je toespraak. Een georganiseerde toespraak vergroot de duidelijkheid van je gedachten en maakt het publiek meer geneigd om je toespraak effectief te vinden. Het is ook belangrijk om zelfvertrouwen en een positieve houding te tonen tijdens het spreken in het openbaar. Hier zijn enkele tips voor het structureren van een toespraak:

  • Organiseer je toespraak in een duidelijke structuur met een inleiding, een kern en een conclusie.
  • Zorg ervoor dat je toespraak logisch is en dat de ideeën goed zijn geordend.
  • Maak gebruik van visuele of auditieve hulpmiddelen om je boodschap te versterken.
  • Oefen je toespraak en zorg ervoor dat je comfortabel bent met de inhoud en de presentatie.

Bronnen

  • Bay College:- Quizlet:- University of Florida:- eCore Public Speaking Textbook:- Stand up, Speak out: Ik hoop dat deze informatie nuttig voor u is! Als u nog meer vragen heeft, sta ik klaar om u te helpen.
75+ Allermooiste Positieve Quotes (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated:

Views: 5647

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.